тел.: 0889 628 388
Електротехника - 95 ООД
Продажба и монтаж на електрически помпи
Ремонт

Ремонт на електрически помпи

     Сервиза е основан преди 35 год. И е бил основен сервизатор на “Техно-импорт-Експорт” София, единствен вносител на помпи за България.

 

     Фирмата разполага с квалифициран персонал, който се състои от 10 техника, подготвени за извършване на горепосочените ремонти. Всеки един притежава необходимия стаж и нужната квалификация в електротехническата и механичната изработка. Майсторите на звена са преминали курс на обучение в заводи производители на помпи: Soffel-Германия, Сигма-Чехословакия, Пумпекс-Полша и МНИПКИ “Минпроект” с.Драгичево обл.Пернишка, за ремонт на взривозащитени съоражения придружени с необходимите документи. Участвали са в организираното обучение от представители на фирмите Flygt и Oddesse, произведено в България.

 

     Дружеството е търговски представител на завод Oddesse-Германия и оторизиран гаранционен и извън гаранционен сервиз на изделията Oddesse.

 

     При извършване на ремонтите спазва всички документални технически изисквания, като влага качествени материали и оригинални резервни части от съответните фирми производителки. Разполага със складова наличност от резервни части и допълнителна окомплектовка към помпите по желание на клиента и има в наличност рециклирани помпи.

Потопяеми помпи
Центробежни помпи
Циркулаторни помпи
Хидрофорни помпи