Електротехника-95 ООД

Продажба и монтаж на електрически помпи. Ремонт на електрически помпи и електрически мотори.

Дейност

В какво се изразява нашата дейност?

Електротехника-95 е фокусирана върху високото качество на ремонтните и сервизни дейности които извършва, при възможно най-голяма гъвкавост, за оптимални срокове и с висока ефективност.

В търговката си дейност, фирмата предлага продукти на утвърдени европейски производители в областта на водоснабдяването с гарантирани надеждна и ефективна работа на обекта на клиента.

Дружеството е търговски представител на завод Oddesse-Германия и оторизиран гаранционен и извън гаранционен сервиз на изделията Oddesse и извършва постоянен внос от завода в системата на ВиК, Минна, химическа промишленост и строителство.