Project Details

Нашата философия

Електротехника-95 отговаря цялостно на сложните предизвикателства на времето.

Отговорността към нуждите на хората, съвременните технологии и околната среда са в центъра на предприемаческото мислене и предприемаческата дейност.

Всички служители на фирмата мислят целенасочено, фокусирайки се върху нуждите на клиентите. Ние сме ориентирани не само върху правилните технически решения, но и върху надеждността на продуктите с оптимално използване на ресурсите. Електротехника-95 използва интелигентни помпени системи с висока производителност и с ефективни помпи и двигатели.

Наред с гамата от висококачествени продукти, фирмата, като уважаван партньор за сътрудничество, предлага надеждно гаранционно и следгаранционно обслужване.