Електротехника-95 ООД

Продажба и монтаж на електрически помпи. Ремонт на електрически помпи и електрически мотори.

Услуги

Ремонт и сервиз

Ремонтната работилница е създадена, като основен сервизен център за обслужване на “Техно Импорт Експорт” София – единствен вносител на помпи за България през осемдесетте години на 20 -ти век.

Фирмата разполага с квалифициран персонал, който се състои от 10 техника, подготвени за извършване на ремонти на хидравлични помпи и електрически мотори. Всеки един притежава необходимия стаж и нужната квалификация в електротехническата и механичната изработка. Майсторите на звена са преминали курс на обучение в заводи производители на помпи: Soffel (Германия), Сигма (Чехословакия), Пумпекс (Полша) и МНИПКИ “Минпроект” с. Драгичево обл. Пернишка, за ремонт на взривозащитени съоражения, придружени с необходимите документи. Участвали са в организираното обучение от представители на фирмите Flygt и Oddesse Pumpen und Motorenfabrik GmbH, проведено в България.

Дружеството е търговски представител на завод Oddesse Pumpen und Motorenfabrik GmbH (Германия) и оторизиран гаранционен и извън гаранционен сервиз на продуктите на Oddesse.

Ремонтите се извършват при спазване на всички нормативни технически изисквания, като с качествени материали и оригинални резервни части от съответните фирми производителки.

Фирмата Разполага със складова наличност от резервни части и допълнителна окомплектовка към помпите по желание на клиента. На склад се поддържат и рециклирани помпи.