Електротехника-95 ООД

Продажба и монтаж на електрически помпи. Ремонт на електрически помпи и електрически мотори.

Потопяеми дренажни помпи Dreno

Потопяеми дренажни помпи Dreno

Преносимите потопяеми електропомпи Dreno от сериите Compatta, Alpha и Alpha V, намират широко приложение в бита, за изпомване и пренос на дренажни и замърсени води, обработена и необработена течна мърсотия и фекални води.

  • Максимална температура на течността: +40 оС при напълно потопена помпа.
  • Максимална дълбочина на потапяне: 20 м.
  • Минимално ниво на течността: 0,1 м над корпуса на помпата.
  • Показател РН на прекарваната течност: 6-11.
  • Плътност на течността: не повече от 1100 кг/м3. Прекарваната течност може да съдържа частици до допустимият диаметър за даденият отвор през работното колело.