Електротехника-95 ООД

Продажба и монтаж на електрически помпи. Ремонт на електрически помпи и електрически мотори.

Потопяеми помпи за чисти води Oddesse po-so

Потопяеми помпи за чисти води Oddesse po-so

Потопяемите моторни помпи произведени от Оddesse Pumpen – und Motorenfabrik GmbH имат широк спектър от приложения. Подходящи са за:

  • за водоснабдяване на жилищни, офисни, производствени и стопански сгради;
  • за напояване на стопански площи;
  • за понижаване нивото на подземни води;
  • за повишаване на налягането във водопроводи;
  • за пренос на морска или смес от речна и морска вода;
  • за извличане на подземни води в рудни мини.

Потопяемите помпи po-so са с размери: 3”, 4”, 6” и 8”, с неръждаем корпус, с вграден възвратен клапан и с възможност за задвижване чрез монофазен или трифазен двигател. Максимално допустимата температура на водата, която се изпомва е 30о С. Монтират се предимно във вертикално положение, но при определени обстоятелства могат да се монтират и хоризонтално.