Електротехника-95 ООД

Продажба и монтаж на електрически помпи. Ремонт на електрически помпи и електрически мотори.

BRIO 2000 – Стартира електрическата помпа след намаляване на налягането (отваряне на крановете) и я спира, когато потокът на флуида прекъсне при максималното ниво на налягане на електрическата помпа (затваряне на крановете).

BRIO 2000 – Стартира електрическата помпа след намаляване на налягането (отваряне на крановете) и я спира, когато потокът на флуида прекъсне при максималното ниво на налягане на електрическата помпа (затваряне на крановете).

Защита срещу работа на сухо.

Интегриран възвратен клапан

Интелигентното автоматично нулиране се опитва да рестартира помпата с променлив интервал от време при всеки опит, след блока за работа на сухо.

Функцията против блокиране на двигателя, стартира помпата на всеки 24 часа в режим на готовност, за да избегнете клеясването на ротора.

Регулируемо начално налягане.

Монтаж във всяка позиция – вертикална и хоризонтална.

Не се изисква поддръжка.

Минимален дебит за непрекъсната работа на помпата – до 2,5 л/мин.