Електротехника-95 ООД

Продажба и монтаж на електрически помпи. Ремонт на електрически помпи и електрически мотори.

BRIO TOP 2.0 – Подходящ за водни помпени системи с разширителен съд, с действие като цифров пресостат или като регулатор на потока и налягането. Предлага се с 1″ или 1 1/4″ връзка.

BRIO TOP 2.0 – Подходящ за водни помпени системи с разширителен съд, с действие като цифров пресостат или като регулатор на потока и налягането. Предлага се с 1″ или 1 1/4″ връзка.

Вътрешно отделение, предназначено за кондензатор на помпата.

Стойностите на налягането се регулират чрез цифров дисплей.

Автоматично управление на функциите за стартиране и спиране на еднофазни електрически помпи (повърхностни, вертикални и потопяеми) до 16A (2.2 кВт).

Защита срещу работа на сухо и автоматично нулиране в случай на работа на сухо.

Контрол над тока на двигателя, който се изключва в случай на претоварване или при блокиран ротор.

Защита против замръзване, която стартира помпата, когато температурата на околната среда падне под 4°C.

Функция против блокиране на ротора, използвана за предотвратяване на захващане на механични части по време на продължителни периоди на неактивност на помпата.

Защита от свръхналягане, способна да спре електрическата помпа при зададен праг.

Монтаж във всяка позиция – вертикална и хоризонтална.

Работа в конфигурация главен/подчинен в двойни бустерни комплекти.

Клеми за дистанционно свързване (1 вход + 1 изход).

Дневник на алармите за лесен анализ на всякакви неизправности в системата.