Електротехника-95 ООД

Продажба и монтаж на електрически помпи. Ремонт на електрически помпи и електрически мотори.

SWITCHMATIC 2 – електронен пресостат с вграден дигитален манометър.

SWITCHMATIC 2 – електронен пресостат с вграден дигитален манометър.

Може да управлява стартирането и изключването на монофазни помпи до 2.2kW. Границите на включване и на изключване могат да бъдат лесно настроени посредством контролния панел. Може да работи като превключвател за диференциално налягане и за обратно налягане. Устройството отчита текущия ток и контролира и защитава помпата от свръх ток, работа на ‚сухо‘ и чести включвания и изключвания. Устройството може да бъде синхронизирано с друго устройство SWITCHMATIC 2. По този начин управлява и защитава 2 помпи работещи каскадно, с различно начално стартиране.