Електротехника-95 ООД

Продажба и монтаж на електрически помпи. Ремонт на електрически помпи и електрически мотори.

BRIO TANK – Устройство за автоматично стартиране и спиране работата на еднофазни електрически помпи (повърхностни, вертикални и потопяеми) до 1.5 кВт.

BRIO TANK – Устройство за автоматично стартиране и спиране работата на еднофазни електрически помпи (повърхностни, вертикални и потопяеми) до 1.5 кВт.

Изцяло замества традиционната водна система с пресостат и разширителен съд.

Стартира електрическата помпа след намаляване на налягането (отваряне на крановете) и я спира, когато потокът на флуида прекъсне при максималното ниво на налягане на електрическата помпа (затваряне на крановете).

Вграден е малък резервоар за вода от 0,4 l, който предотвратява малко вероятно често пускане и спиране на помпата в случай на течове по инсталацията.

Регулируемо налягане за предварително зареждане (фабрична настройка 1,5 bar) на резервоара под налягане.

Вграден манометър.

Защита срещу сухо движение и водни удари.

Регулируемо начално налягане.

Монтаж във всякаква позиция – както вертикална, така и хоризонтална.