Електротехника-95 ООД

Продажба и монтаж на електрически помпи. Ремонт на електрически помпи и електрически мотори.

Wilo HiControl – Електронно устройство за автоматична работа на помпи за чиста вода, със защита от работа на сухо и окомплектован с възвратен вентил.

Wilo HiControl – Електронно устройство за автоматична работа на помпи за чиста вода, със защита от работа на сухо и окомплектован с възвратен вентил.

За вертикален монтаж на напорната страна на помпата. Предназначен за директно свързване към монофазна помпа с електрически мотор до 1.1 кВт.