Електротехника-95 ООД

Продажба и монтаж на електрически помпи. Ремонт на електрически помпи и електрически мотори.

РМ (монофазни) или РТ (трифазни) превключватели по налягане за бустерни комплекти.

РМ (монофазни) или РТ (трифазни) превключватели по налягане за бустерни комплекти.

Превключвателят автоматично осигурява функциите за стартиране и спиране на електрическата помпа според зададените стойности на налягането.