Електротехника-95 ООД

Продажба и монтаж на електрически помпи. Ремонт на електрически помпи и електрически мотори.

LP3 – превключвател по налягане за защита от суха работа на помпи.

LP3 – превключвател по налягане за защита от суха работа на помпи.

Устройството прекъсва електрическото захранване на помпата, когато налягането спадне под установената стойност.

В хидрофорните системи той е съгласуван последователно с превключвател за налягане PM, за да се предпази електрическата помпа от работа на сухо.