Електротехника-95 ООД

Продажба и монтаж на електрически помпи. Ремонт на електрически помпи и електрически мотори.

Spin – Устройство за защита от работа на сухо за използване в бустерни комплекти, последователно с традиционния пресостат.

Spin – Устройство за защита от работа на сухо за използване в бустерни комплекти, последователно с традиционния пресостат.

Вътрешно регулируемо забавяне на спиране на помпата от 10 до 180 секунди, за да се даде възможност за пълнене на разширителни съдове с различен капацитет.

Автоматично нулиране след спиране, причинено от работа на сухо, стандартен интервал от време 60 минути/4 теста.